Орон нутгын нислэгийн цагийн хуваарь

Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
EF975 UB-Donoi 1,4,5,6 7:50 AM 10:00 AM 2012.10.28-2013.03.30
EF976 Donoi-UB 1,4,5,6 10:25 AM 12:15 PM 2012.10.28-2013.03.31
EF975 UB-Donoi 2 8:15 AM 10:25 AM 2012.10.28-2013.03.32
EF976 Donoi-UB 2 10:50 AM 12:40 PM 2012.10.28-2013.03.33
EF875 UB-Donoi 3 12:50 PM 3:00 PM 2012.11.14-2013.03.30
EF876 Donoi-Tosontsengel 3 3:25 PM 4:15 PM 2012.11.14-2013.03.31
EF876 Tosontsengel-UB 3 4:40 PM 6:40 PM 2012.11.14-2013.03.32
EF955 UB-Dalanzadgad 1234567 1:10 PM 2:40 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF956 Dalanzadgad-UB 1234567 3:05 PM 4:35 PM 2012.10.28-2013.03.31
EF951 UB-Murun 3.5 9:10 AM 10:40 AM 2012.10.28-2013.03.30
EF952 Murun-UB 3.5 11:10 AM 12:40 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF951 UB-Murun 1,4,6 11:20 AM 12:50 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF952 Murun-UB 1,4,6 1:35 PM 3:00 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF821 UB-Ulaangom 1.5 11:10 AM 12:45 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF822 Ulaangom-Ulgii 1.5 1:15 PM 2:05 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF822 Ulgii-UB 1.5 2:35 PM 6:05 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF823 UB-Ulgii 3.7 11:10 AM 12:55 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF824 Ulgii-Ulaangom 3.7 1:25 PM 2:15 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF824 Ulaangom-UB 3.7 2:45 PM 6:05 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF767 UB-Tavantolgoi 3 9:00 AM 10:30 AM 2012.10.28-2013.03.30
EF768 Tavantolgoi-UB 3 11:00 AM 12:30 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF767 UB-Tavantolgoi 123456 8:00 AM 9:10 AM 2012.10.28-2013.03.30
EF768 Tavantolgoi-UB 123456 9:40 AM 10:45 AM 2012.10.28-2013.03.30
EF909 UB-Choibalsan 45 1:00 PM 2:35 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF910 Choibalsan-UB 45 3:00 PM 4:45 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF909 UB-Choibalsan 2 1:50 PM 3:25 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF910 Choibalsan-UB 2 3:50 PM 5:35 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF809 UB-Choibalsan 3.7 11:55 AM 1:30 PM 2012.10.28-2013.03.30
EF810 Choibalsan-UB 3.7 6:30 PM 8:15 PM 2012.10.28-2013.03.30
Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
тодорхойгүй УБ-ӨЛГИЙ ULN-ULG 2,4,6 7:15 AM 10:05 AM 2012.10.28-2013.03.30
тодорхойгүй ӨЛГИЙ-УБ 2,4,6 10:35 AM 1:25 PM 2012.10.28-2013.03.30
тодорхойгүй УБ-УЛААНГОМ 2,4,6 2:10 PM 5:00 PM 2012.10.28-2013.03.30
тодорхойгүй УЛААНГОМ-УБ 2,4,6 5:30 PM 8:20 PM 2012.10.28-2013.03.30
тодорхойгүй УБ-ХОВД 2,4,6 11:30 AM 2:10 PM 2012.10.28-2013.03.30
тодорхойгүй ХОВД-УБ 2,4,6 2:40 PM 5:20 PM 2012.10.28-2013.03.30
тодорхойгүй УБ-АЛТАЙ- 1,3,5 2:10 PM 4:10 PM 2012.10.28-2013.03.30
тодорхойгүй АЛТАЙ-УБ 1,3,5  16:40 6:40 PM 2012.10.28-2013.03.30
Нислэгийн Дугаар Чиглэл Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Хүчинтэй Хугацаа
MR1011  Улаанбаатар-Даланзадгад (ULN-DLZ) 1,3,5 7:00 AM 8:30 AM 2012.10.28-2013.03.30
MR1012 Даланзадгад-Улаанбаатар (DLZ-ULN) 1,3,5 9:00 AM 10:30 AM 2012.10.28-2013.03.30
MR1025  Улаанбаатар-Ховд (ULN-HVD)  1,3,6 1:00 PM 1:45 PM 2012.10.28-2013.03.30
MR1026 Ховд-Улаанбаатар (HVD-ULN) 1,3,6 2:45 PM 17:30  2012.10.28-2013.03.30
MR1031 Улаанбаатар-Мөрөн (ULN-MXV)  1,3,6 7:00 AM 08:30  2012.10.28 - 2013.03.30
MR1032 Мөрөн-Улаанбаатар (MXV-ULN) 1,3,6 9:00 AM 10:30 AM 2012.10.28 - 2013.03.30
MR1055 Улаанбаатар-Баянхонгор (ULN-BYN)  2.5 12:25 PM 1:55 PM 2012.10.28-2013.02.01
MR1056  Баянхонгор-Улаанбаатар (BYN-ULN) 2.5 2:25 PM 3:55 PM 2012.10.28-2013.02.01
MR1045 Улаанбаатар - Чойбалсан(ULN-COQ)  2,3,5 3:20 PM 4:50 PM 2013.01.07-2013.03.30
MR1046   Чойбалсан-Улаанбаатар (COQ-ULN)   2,3,6 5:20 PM 6:50 PM 2013.01.07-2013.03.30