Санамж:
Сайн байна уу, Та Mon air tour -ийн ажилд орох анкетыг бөглөх талбарт байна
1. Энэхүү анкет нь таныг тодорхойлох гол зүйл учраас та аль болох өөрийн талаар мэдээллүүдээ бүрэн оруулах, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
2. Цээж зургаа заавал оруулсан байх шаардлагатай.
3. Анкетыг хүлээж авснаар Mon air tour нь ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.

Анкет бөглөх талбар

1. Хүсч буй ажил

Таны сонирхож буй ажлын нэр:

1.

Хүсч буй цалин:

Дээд
Доод

Ажилд орох боломжтой хугацаа :

огноо

2. Хувийн мэдээлэл

Өөрийн нэр *:

Эцгийн нэр *:

Овог *:

Төрсөн өдөр *:

Хүйс *:

Регистерийн дугаар *:

И-Мэйл хаяг *:

Таны зураг *:

Зураггүй анкетыг хүлээж авахгүй !!!

Оршин суугаа хот *:

Оршин суугаа дүүрэг *:

Гэрийн хаяг *:

Гар утас *:

Гэрийн утас *:

Ажлын утас *:

3. Таны эзэмшсэн мэргэжил боловсрол

Ерөнхий боловсролын сургууль *
Төгссөн он *
Үнэлгээ *
Сургуулийн нэр
Элссэн он сарТөгссөн он сарУлс
Мэргэжил
Голч дүн
Зэрэг *
Гадаад хэл
Ярьсныг ойлгох
Өөрөө ярих
Уншиж ойлгох
Бичиж орчуулах

4. Олон улсын хэлний шалгалтын үнэлгээ

TOEFL
IBT
IELTS
HSK

5. Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft Project
MS Powerpoint
PageMaker
PhotoShop
Corel Draw

6. Таны ажлын туршлага.

1. Байгууллагын мэдээлэл :

Байгууллагын нэр
Ажилд орсон огноо
Ажлаас гарсан огноо
Эрхэлсэн албан тушаал
Гарах болсон шалтгаан
Сарын цалин

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

Нэр
Албан тушаал
Утас


2. Байгууллагын мэдээлэл :

Байгууллагын нэр
Ажилд орсон огноо
Ажлаас гарсан огноо
Эрхэлсэн албан тушаал
Гарах болсон шалтгаан
Сарын цалин

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

Нэр
Албан тушаал
Утас


3. Байгууллагын мэдээлэл :

Байгууллагын нэр
Ажилд орсон огноо
Ажлаас гарсан огноо
Эрхэлсэн албан тушаал
Гарах болсон шалтгаан
Сарын цалин

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

Нэр
Албан тушаал
Утас

7. Хувь хүний онцлог чанар

Таны зан чанар болон сул тал эрүүл мэндийн байдал

Давуу тал
Сул тал
Эрүүл мэнд

Урлаг спорт

Төрөл

Туршлага

Зэрэг, Цол

Гавьяа шагнал /төрийн, салбарын, байгууллагын/

Шагналын нэр
Шагнагдсан огноо
Хаана ажиллаж байх хугацаандаа, ямар чиглэлээр шагнагдсан

8. Гэр бүлийн байдал

Овог Нэр
Таны хэн болох
Төрсөн огноо
Мэргэжил
Одоо ажиллаж байгаа байгууллагын нэр
Одоо эрхэлж буй ажил албан тушаал
утас

9. Бусад

Та мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд

Хаана /Гадаад, Дотоод/
Хэдэн онд


Ямар чиглэлээр